EU skal samle inn uraninformasjon

EU-kommisjonen skal samle inn alt tilgjengelig materiale om bruken av uranammunisjon i Bosnia og Kosovo for å vurdere helserisikoen for egne medarbeidere.