Viser asteroidelanding på nettet

To nettsider viser verdens første landing på en asteroide mandag kveld. NASAs teknikere er ikke optimistiske for utfallet.