Rugekasse for norsk næringsliv

Utsikten er formidabel for norske bedrifter som vil etablere seg i Brasil. Også i helt konkret betydning.