Svenske for fet til å bli far

Et svensk par fikk avslag fra helsemyndighetene om inseminasjon fordi mannen var for tjukk. Paret har anmeldt saken til helsemyndighetenes klageinstans.