Verden ifølge Sarkozy

USA- og Israelvenn Nicolas Sarkozy er ikke helt forutsigbar i sin utenrikspolitikk. Men han følger fortsatt fransk tradisjon.