Radiostjerne dobbelsparket

Dagen etter NBC droppet Don Imus for sine utsagn, ga også CBS radiolegenden Don Imus fyken.