Svensk skandale

Egypterne Ahmed Agiza og Muhammed El-Zari ble høsten 2001 overlevert fra svenske myndigheter til CIA, som så sendte dem rett i egyptisk fangenskap der de ble utsatt for grusom tortur.