Gruvearbeidere innesperret

Om lag 3200 arbeidere er sperret inne i en gullgruve i Sør-Afrika etter et strømbrudd, ifølge gruveselskapet Harmony Gold.