Avliver 5000 verpehøns

Utbruddet av infeksiøs bronkitt (IB) på høns i Aust-Agder fortsetter. Mattilsynet krever en besetning på 5000 verpehøns avlivet.