4000 års kamp om landet

Palestina-konfliktens røtter kan spores tilbake til et løfte angivelig gitt av Gud for snart 4000 år siden.