Seks geriljasoldater fra den venstreorienterte Farc-bevegelsen og fire regjeringssoldater er drept i kamper sørvest i Colombia, melder Colombias forsvar.

Kampene pågikk lørdag i byen El Doncello, i Caqueta-området. Området regnes som et baseområde for Farc-geriljaen.

Tre regjeringssoldater ble såret og to fra geriljaen ble tatt til fange, ifølge regjeringshæren.

Farc og regjeringen er i forhandlinger om en fredsavtale, men det er ikke etablert våpenhvile i forbindelse med forhandlingene.