— Vi har ingen planer om å gå til krig mot noen, sier landets utenriksminister Sergej Lavrov til pressen etter å ha fått spørsmål om hva Russland gjør hvis Vesten involverer seg i krigen.

Lavrov advarer mot at en intervensjon kan ødelegge ethvert håp om en politisk løsning på krigen.

— Hvis noen tror at det å legge til rette for at opprørerne kan vinne, blir slutten på krigen, er det en illusjon, sier Lavrov.

— Selv om opprørerne vinner, vil borgerkrigen fortsette, bare med regjeringssiden i opposisjon. Det vil bare bli en ny og enda blodigere fase av krigen, sier han.

Russland er en av det syriske regimets viktigste allierte i borgerkrigen og en av landets viktigste våpenleverandører. Lavrov mener at en intervensjon uten FN-mandat vil være et alvorlig brudd på folkeretten, og får støtte av Italias utenriksminister, Emma Bonino, som mener Sikkerhetsrådet fortsatt kan presse på for en politisk løsning på borgerkrigen.

Bonino uttalte mandag at «ettervirkningene og mottiltakene kan bli dramatiske», og at vestlige stater må «tenke seg om tusen ganger» før en militæraksjon.