— I løpet av natten rykket styrker fra det syriske regimet inn i byen, men opprørsstyrker sendte forsterkninger og var i stand til å ta kontroll over hele byen, sier Rami Abdulrahman i eksil-gruppen Syrian Observatory for Human Rights.

Også en innbygger bekrefter på telefon at byen er falt i opprørernes hender.