Denne gangen bruker Spania Schengen som påskudd for å innføre utvidede grensekontroller inn og ut av den britiske enklaven på sørspissen av Spania.

— Det vi sier, er at kontrollen er lovlig og tilpasset. Vi er forpliktet til å innføre den, og vi kan ikke trekke den tilbake, sier en talsmann i det spanske utenriksdepartementet.

Han forklarer at grensekontrollen er nødvendig fordi Storbritannia ikke er medlem av EUs grensefrie område i Europa.

Talsmannen forsvarer den grundige kontrolleringen av biler og reisende med at den er et tiltak for å motvirke hvitvasking av penger og smugling av tobakk.

Mottiltak

Storbritannia sender på sin side krigsskip og vurderer å ta Spania til retten på grunn av grensekontrollen, som har ført til store forsinkelser for både pendlere og turister.

En talsmann for statsminister David Cameron sier at kontrollen er politisk motivert og helt ute av alle proporsjoner.

Spania vurderer også å gå globalt til verks og kan alliere seg med Argentina, som for tiden er medlem av Sikkerhetsrådet og som har sin egen disputt gående med Storbritannia om Falklandsøyene.

— Vi vurderer å gå til FN, FNs sikkerhetsråd eller Haag-domstolen. Dette er muligheter. Vi har ikke tatt en beslutning ennå, sier talsmannen.

Rester av koloniveldet

Både Gibraltar og Falklandsøyene er rester av det gamle britiske koloniveldet, men i begge tilfeller ønsker lokalbefolkningen å fortsette å være britiske kolonier.

Gibraltar ble avstått fra Spania i forbindelse med Utrecht-traktaten i 1713, men Spania har lenge krevd å få territoriet tilbake. Det nekter Storbritannia så lenge den erkebritiske befolkningen på «The Rock», som territoriet kalles, motsetter seg det.

Også Londons borgermester Boris Johnson går hardt ut mot spanierne og ber dem «holde sine hender borte fra vår «Rock"».

Gjennom mange år på 1960-, 70- og 80-tallet var Gibraltar blokkert av Spania, og det var bare mulig å komme dit med fly fra London eller båt fra Marokko.

Storbritannia minner gjerne om at Spania har kontrollen over to små enklaver på Marokkos middelhavskyst, Ceuta og Melilla, som Marokko krever å få tilbake.

Hindrer fiskere

Det var etter at Gibraltar i forrige måned slapp 70 betongblokker i omstridt farvann for å skape et kunstig rev, at striden blusset opp igjen.

Spania beskylder Gibraltar for å lage revet for å legge hindringer i veien for spanske fiskere og svarte med å innføre grensekontroll. Det har resultert i lange køer av biler på begge sider av grensa.

En gruppe britiske krigsfartøyer var mandag på vei til Middelhavet på det det britiske forsvarsdepartementet kaller en rutinemessig manøver som har vært planlagt i månedsvis.

Men et av skipene skal legge til i Gibraltar, og det oppfatter spanierne som truende skremsler.