Stormfull fødsel

Fødte i et tilfluksrom midt i syklonens herjinger.