Mutasjonene skyldes eksponering for radioaktivt materiale, og forskerne frykter at andre levende vesener også kan være skadet.

I undersøkelsen, som ble innledet i september i fjor, viser det seg at over halvparten av sommerfuglene, 52 prosent, hadde ulike defekter og skader, blant annet bein-, antenne— og vingemutasjoner.

— Det er en svært høy andel, understreker professor Joji Otaki ved Ryukyu-universitetet i Okinawa, som har ledet arbeidet.

Det viser seg også at skadeomfanget øker for hver generasjon. De illevarslende resultatene er offentliggjort i det anerkjente magasinet Nature.

Japan ble rammet av et av de kraftigste jordskjelvene i landets historie i mars i fjor, etterfulgt av en voldsom tsunami som raserte den nordøstlige kysten av Japan, der Fukushima ligger. I de påfølgende dagene eksploderte flere av kjernekraftverkets atomreaktorer.