Dermed er det totale antallet døde økt til elleve.

Antallet smittede er steget til 119, en økning på 14 det siste døgnet.

Epidemien antas å stamme fra forurensede steroidinjeksjoner som er blitt brukt som smertestillende middel på folk med sterke ryggsmerter.

En av Demokratenes medlemmer i Kongressen ber i et brev om at Kongressen iverksetter en gransking av saken der potensielt 13.000 mennesker kan ha vært i fare for å bli smittet.