Jordskjelvet, som inntraff fredag, hadde sitt episenter utenfor byen Tsarubino sørvest for Vladivostok i det østlige Russland, ifølge USAs geologiske undersøkelser. Episenteret lå 561 kilometer under jordoverflaten.

Situasjonen på Korea-halvøya er svært spent, og i midten av februar gjennomførte Nord-Korea en atomprøvesprengning som utløse et skjelv målt til 4,9. Seismolog Tormod Kværna ved forskningsinstituttet Norsar på Kjeller sier til NTB at fagfolk ser forskjell på rystelsene i et jordskjelv og etter en atomprøvesprengning. Han uttaler seg med forbehold om at han ikke har fått studert fredagens hendelse i detalj.

— Den skjedde på et stort dyp, flere hundre kilometer, mens det dypeste hull mennesker har boret i bakken, er på rundt 10 kilometer, påpeker Kværna. Dermed virker det svært lite sannsynlig at det som skjedde i Asia fredag, var menneskeskapt, sier han.

Kværna tilføyer at hendelsen rammet et område der det har skjedd dype jordskjelv før. Det ble ikke umiddelbart meldt om omkomne og skadde i området.