Israel bekrefter at sudanerne er sendt tilbake via et ikke navngitt tredjeland, men sier at de returnerte til hjemlandet av egen fri vilje, skriver den israelske avisa Haaretz.

FNs høykommissær for flyktninger bestrider dette og fastholder at det ikke er noe som heter «fri vilje i et fengsel». UNHCR reagerer også sterkt på at de ikke ble orientert om hjemsendelsen av sudanerne.

Fengsles i årevis

Et nytt lovtillegg har åpnet for at asylsøkere kan fengsles i årevis i Israel, uten å kunne føre sin sak for en domstol. Flere av dem som sitter fengslet, nektes også kontakt med UNHCR, noe som er i strid med FNs flyktningkonvensjon.

Israel og Sudan er bitre fiender, og myndighetene i Khartoum forbyr sudanere å sette sine bein i Israel. Sudans utenriksminister slo for noen år tilbake fast at sudanere som flyktet til Israel var «kriminelle».

Israelske myndigheter har derfor tidligere besluttet at sudanere ikke kunne sendes hjem.

Mange av Sudan-flyktningene løper ekstra risiko ved at de kommer fra Darfur-regionen, der de tidligere var utsatt for etnisk forfølgelse og krigsforbrytelser fra regimets side. Andre har flyktet fra Nuba-fjellene og Kordofan, som også har vært gjenstand fra brutale angrep fra Khartoum-regimets side.

Alvorlig brudd

Michael Bavli, som er UNHCRs representant i Israel, har på det sterkeste advart mot å returnere flyktninger til Sudan og slått fast at dette vil være et klart brudd på FNs flyktningkonvensjon.

— Det å deportere sudanere til Sudan, vil være det mest alvorlige bruddet man kan tenke seg på den konvensjonen Israel har undertegnet, en forbrytelse som aldri tidligere er begått, slo Bavli fast.

UNHCR understreker at folk som ikke nødvendigvis falt innenfor kategorien flyktninger da de forlot hjemlandet, kan få en slik status ved å reise til et fiendtlig land som de ikke kan returnere fra uten fare for eget liv.

Felles fortolkning

Denne fortolkningen av FNs flyktningkonvensjon har også israelsk høyesterett sluttet seg til, og slått fast at ingen kan returneres til et land der de står i fare for å miste friheten eller i verste fall livet.

Sentrale tjenestemenn i statsminister Benjamin Netanyahus regjering har også tidligere understreket at man ikke kunne sende sudanere tilbake til Sudan, men at de i så fall måtte sendes til land som var villige til å ta imot dem og garantere for deres frihet.

Den israelske regjeringen har overfor Haaretz ikke villet svare på kritikken mot at minst 1.000 sudanere likevel er satt på fly hjemover.