— Rommet er et av de viktigste rommene i verden. Sikkerhetsrådets hovedoppgave er jo å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB.

En gave fra Norge

Den norske politikeren Trygve Lie ble i 1946 FNs aller første generalsekretær. Under hans ledelse la FN hovedkvarteret sitt på Manhattan i New York City, og de skandinaviske landene ble spurt om å donere og utsmykke hvert sitt rom. Norge fikk tildelt salen der Sikkerhetsrådet holder sine møter.

Den ble deretter utformet av arkitekten Arnstein Arneberg. Kunstneren Per Krogh laget veggmaleriet som henger rett bak det hesteskoformede møtebordet, mens Else Poulsson designet tapetet. I 1952 var arbeidet ferdig og salen ble gitt som en gave fra Norge til FN.

Over 60 år senere har salen nå gjennomgått en omfattende renovering. Den er pusset opp og har fått seg en kraftig teknisk oppgradering, men den norske utsmykningen er holdt ved like.

— Det er et norsk rom. Det er noe vi nordmenn kan være stolte av. Da renoveringen startet ble vi sammen med Riksantikvaren enige om å bevare salens originale uttrykk, sier Henrik Width, visegeneralkonsul ved det norske generalkonsulatet i New York til NTB.

Designet er modernistisk og svært symbolsk. Blant annet symboliserer det gule og blå mønstertapetet tro, håp og kjærlighet i form av anker, hvete som gror og hjerter.

— Det var viktig for oss å bevare dette fordi budskapet fortsatt er relevant. I prinsippet ser salen helt lik ut nå som den gjorde da den sto ferdig i 1952, forklarer Width.

Fjernet askebegrene

Sikkerhetsrådet består av totalt 15 medlemsland. Fem er faste og ti rullerer i toårsperioder. Rådet er FNs handlingsorgan med hovedansvar for å opprettholde verdensfreden.

Det aller første møtet i sikkerhetsrådssalen i New York ble holdt 4. april 1952. Den gang var det tillat å røyke i salen så rådets medlemmer hadde askebegre mellom stolene sine. Disse er nå fjernet.

— Det er vel faktisk en av de få fysiske forandringen på interiøret, forteller Width til NTB.

Etter ønske fra rådets medlemmer er også den tidligere fordypningen inne i hesteskoen hevet, og langbordet der stenografer og sekretærer satt er fjernet. Dermed får rådets medlemmer bedre utsikt mot hverandre når de snart flytter inn i nyoppussede lokaler.

— Det var veldig naturlig at Norge tok ansvar for oppussingen av salen. Designet minner faktisk om Oslo rådhus, som også er designet av Arnstein Arneberg, forteller utenriksminister Espen Barth Eide.

Hele FN i ny drakt

FNs hovedkvarter har siden 2009 gjennomgått en omfattende renovering. Dette er det første store renoveringsprosjektet til FN noensinne. Totalbudsjettet er på nesten 1,9 milliarder dollar, ifølge United Nations Capital Master Plan, som er ansvarlige for arbeidet.

Ifølge generalkonsulatet har Norge bidratt med 47 millioner kroner, og i tillegg gitt en gave på 1,4 millioner kroner som utelukkende har gått til ny tapet og nye gardiner inne i Sikkerhetsrådssalen.

De gamle gardinene ble klippet opp og gjort om til slips. Ett av disse historiske slipsene skal på tirsdag gis som en overraskelse til FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som sammen med den norske utenriksministeren står for den offisielle åpningen.

— Jeg tror det blir en bra åpningsseremoni, sier Espen Barth Eide.