• LEKKASJE: Det skal være denne isbryteren, «Taimyr», som fikk en radioaktiv lekkasje torsdag. FOTO: FRA AKER ARCTIC TECHNOLOGY INC.S HJEMMESIDE.

Atomisbryter fikk lekkasje

En atomdrevet russisk isbryter måtte søke havn i Murmansk torsdag.