FN: Over 10.000 har flyktet fra Syria

Over 10.000 syrere har dratt til nabolandene på flukt fra myndighetenes voldelige aksjoner mot demonstranter, ifølge FN.