Meteorologer kan ikke utelukke et større utbrudd etter at et lite utbrudd startet nordøst for vulkanen Bardarbunga på Island lørdag. Risikonivået er hevet til kode rød, som er høyeste nivå, melder NTB.

— Et lite utbrudd er startet ved en sprekk nordøst for Bardarbunga, sier meteorolog Kristin Jonsdottir hos det islandske meteorologiske instituttet til ruv.is.Sprekken der utbruddet har funnet sted ligger under en isbre. Det islandske meteorologiske instituttet anslår isbreens tykkelse på stedet til mellom 100 og 400 meter.

Stor usikkerhet

Det er imidlertid svært usikkert hvor mye lava som kan komme i kontakt med isen.

«Det kan ta 0-20 timer før lavaen når overflaten på isen. Det er også mulig at lavaen ikke vil bryte gjennom isen», heter det på instituttets nettsider.

EVAKUERT: Flere landsbyer i nærheten av Bardarbunga er evakuert av islandske myndigheter. - Vi har ikke moderne metoder som med sikkerhet kan si hvordan vulkanen oppfører seg. Derfor er det mulig at et utbrudd kommer overraskende, sier vulkanolog Rune Selbekk ved Universitetet i Oslo.
REUTERS
LAMMET FLYTRAFIKKEN: Utbruddet fra Eyjafjallajökull i 2010 fikk alvorlige konsekvenser for europeisk luftfart, og gjorde at "askefast" ble et etablert begrep.

Jonsdottir vil ikke utelukke at det kan komme et større utbrudd på grunn av de siste dagenes observasjoner av seismiske bevegelser under vulkanen Bardarbunga.Det er tidligere lagt ned flyforbud i et stort område rundt vulkanen.

Avinor skriver i en pressemelding lørdag kveld at norske myndigheter og europeisk luftfartsbransje er godt forberedt på en situasjon med store mengder aske i luften.

— Det har blitt gjort en stor jobb for å få til en mer helhetlig håndtering av en slik situasjon i Europa. Nå vil det normalt ikke legges opp til at man stenger luftrom med aske. I stedet vil Avinor og andre flysikringsaktører holder flyselskapene orientert om hvilke områder det er aske i, og hvor høy konsentrasjonen er i de ulike områdene, sier leder for underveistjenesten, Jan Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring.

Turister har blitt evakuert fra området ved isbreen, men foreløpig er det ikke tegn til flom som følge av utbruddet under breen.

Det er opprettet et flyforbudssone rundt isbreen, men et overvåkingsfly fra den islandske kystvakten patruljerer området.

Følg med direkte på den islandske vulkanen Barðarbunga og jordkjelvene på Island: