Obama varsler nye sanksjoner

Flere russiske tjenestemenn og en bank på ny amerikansk sanksjonsliste. Russerne svarer med samme mynt.