Benekter at iranske krigsskip har passert

«Provokasjon», sier Israels utenriksminister.