Ønsket og uønsket

EU skjerper tiltakene mot asylsøkere og uanmeldte økonomiske flyktninger. Samtidig tvinger et stadig strammere arbeidsmarked EU til å åpne portene. Men bare for noen.