Velger ny palestinsk president neste vår

Det palestinske selvstyreparlamentet vedtok torsdag å holde presidentvalg innen utgangen av første kvartal 2003.