Populærkultur styrer britiske barns stavekunnskaper

Britiske skoleelever sliter med å stave navnet til nasjonaldikteren Shakespeare, men har ingen problemer med å skrive det engelske navnet på Harry Potters trolldomsskole, Hogwarts.