Indonesia sender flere soldater til Øst-Timor

Jakarta: Indonesia skal sende flere styrker til Øst-Timor, sier hærsjef general Wiranto. Utenlandske observatører blir nå evakuert.