- Er ikkje overraska

Dei tillitsvalde er ikkje spesielt overraska over at dei tilsette gir HSD strykkarakter for dårleg sikkerheitsarbeid.