Hatet mot USA vokser

Oppfordringen til generalstreik ble overhørt av den pakistanske befolkningen og de mange afghanske kjøpmennene ved porten inn til Afghanistan.