Alt er knust og oppbrent

BT var på selve ulykkesstedet i Gotthard-tunnelen i formiddag. Alt vi så var forvridde og kraftig forbrente vrakrester.