Den flytende bomben

Terrorister og geriljagrupper må ikke bare kjøpe våpen og sprengstoff. De trenger å frakte det også. En gammel rustholk, et suspekt flagg og et ugjennomtrengelig selskapssystem er alt som skal til.