EU vedtok torsdag å avslutte samtalene med Russland om visumsamarbeid og en større økonomisk avtale. Men Unionen valgte å avvente strengere sanksjoner som visumforbud og sperring av kontoer.

— Russland aksepterer ikke sanksjoner og trusler, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet fredag.