Valget i gang i Egypt

Tidlig onsdag morgen kunne egypterne avgi stemme i landets første såkalte frie presidentvalg.