Soler seg i Reagans glans

Eks-presidentens død og begravelse vil gi arvtaker hans et løft, men det blir neppe mer enn kortvarig. Likhetene mellom de to er iøynefallende, men forskjellene stikker dypere, skriver journalist Klaus Justsen.