Tørke ødelegger avlinger i Kina

Det sørvestlige Kina opplever sin verste tørke på 50 år, noe som er gått hardt ut over kornavlingen i området.