Finner klager over dårlig økonomi

Nesten annenhver finne klager over dårlig økonomi, og misnøyen er størst blant de yngste.