Må dele «Det hellige land»

Sharon lover å fraflytte nyoppførte bosettinger. Abbas lover å bekjempe terror. Bush taler om stort håp om forandring i Midtøsten og gjorde det klart at «Det hellige land må deles».