Enige om svartfiske-avtale

Landene i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) ble onsdag enige om konkrete tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske.