Kyoto-protokollen vedtatt i Montreal

Kyoto-protokollens regelbok ble onsdag formelt vedtatt på klimakonferansen i Montreal.