Styrker Japansmilitærmakt

Den nye japanske statsministeren mener Japan bør være stoltere av sin historie. Da kan det bli tøft å reparere forholdet til nabolandene.