Forbyr USA-leger å delta i tortur

Det amerikanske legeforbundet AMA forbyr sine medlemmer å delta i tortur. Forbudet omfatter uttrykkelig forsøk på å få fanger til å røpe opplysninger.