Turtagrø-eigar blant dei sakna

Familien har ikkje fått livsteikn frå hotelleigar Ole Berge Drægni, sambuaren hans og barnet hennar etter katastrofa. Familien var på 14 dagars ferie i Thailand.