Hele Iraks befolkning kan trenge matvarehjelp

Irak vil trolig behøve den største humanitære operasjonen som noen gang er satt i verk, ifølge Verdens matvareprogram (WFP).