Britiske menn elsker fotballaget mer enn kona

Britiske menn viser langt større lojalitet, forpliktelse og selvoppofrelse i forhold til sitt fotballag enn de gjør overfor sine partnere, viser en meningsmåling.