USA blokkerer nødhjelpsforslag

USA blokkerer et forslag i FNs sikkerhetsråd om å stemple drap på humanitære hjelpearbeidere som krigsforbrytelse.