- Planla seksuelle overgrep

Mannen som drepte minst fem jenter på en barneskole i Pennsylvania, skal også ha planlagt seksuelle ovregrep.