• DEPORTERES: De to observatørene og jusstudentene Vegard Fosso Smievioll og Kjersti Brevik Møller var sendt av Rafto-stiftelsen for å overvære en rettssak i Vest-Sahara. FOTO: Privat

UIB-studenter deporteres fra Vest-Sahara

To nordmenn som skulle observere en rettssak mot en saharawisk journalist i Vest-Sahara, er nektet innreise og sitter på flyplassen for å deporteres.