• (1/10)
    SNEGLE: Dette er en Tritonia lineata og er sist registrert i Norge i 1878. FOTO: CHRISTIAN SKAUGE

Hva er dette?

Skapningen ble funnet utenfor Gulen i Sogn og Fjordane.